Al-Qur’an Dan Hadits Tentang Yakin Dan Takwa Kepada Allah SWT

Al-Qur’an Dan Hadits Tentang Yakin Dan Takwa Kepada Allah SWT
Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Yakin Dan Takwa Kepada Allah SWT
Al-Qur’an Dan Hadits Tentang Yakin Dan Takwa Kepada Allah SWT
قال اللّه تعالى : يآايّهاالّذين آمنوااتّقوااللّه حقّ تقاته٠
Allah Ta’ala berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya.”
(Ali Imron : 102)
———————————————————————————————————–
وقال تعالى : فاتّقوااللّه مااستطعتم٠
Allah Ta’ala berfirman : “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.”
(At-Taghabun : 16)
———————————————————————————————————–
وقال تعالى : يآايّهاالّذين آمنوااتّقوااللّه وقولواقولاشديدا٠

Allah Ta’ala berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar.”
(Al-Ahzab : 70)
———————————————————————————————————–
وقال تعالى : ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجاويرزقه من حيث لايحتسب٠
Allah Ta’ala berfirman : “siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.”
(Ath-Thalaq : 2-3)
———————————————————————————————————–
وقال تعالى : إن تتّقوااللّه يجعل لكم فرقاناويكفّرعنكم سيّاتكم ويغفرلكم واللّه ذوالفضل العظيم٠
Allah Ta’ala berfirman : “Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqaanan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.”
(Al-Anfal : 29)
———————————————————————————————————–
عن أبى هريرةرضى اللّه عنه قال : قيل يارسلّى اللّه : من أكرم النّاس ؟ قال : أتقاهم، فقالوا : ليس عن هذانسألك، قال : فيوسف نبىّ اللّه ابن نبىّ اللّّه ابن خليل اللّه، قالوا: ليس عن هذانسألك، قال : فعن معادن العرب تسألونى ؟ حيارهم فى الجاهليّةخيارهم فى الإسلام إذافقهوا (متفق عليه)٠
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah : “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama ?” Rasulullah sawm. menjawab : “Orang yang paling bertakwa.” Para sahabat berkata : “Bukan itu yang kami tanyakan.” Rasulullah saw. bersabda : “Kalau begitu, Yusuf adalah Nabi Allah yang mempunyai silsilah bagus, yakni : Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim.” Para sahabat berkata : “Bukan hal itu yang kami tanyakan.” Rasulullah saw. balik bertanya : “Apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan Arab yang baik ? Kalau begitu demikian, maka orang yang paling mulia adalah orang Arab yang baik budi pekertinya di zaman Jahiliyah dan baik pula budi pekertinya ketika Islam, dan mereka memahami agama Islam.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
———————————————————————————————————–
عن أبى سعيدالخدرىّ رضى اللّه عنه عن النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : إنّ الدّنياحلوةحضرة، وانّ اللّه مستخلفكم فيهافينظركيف تعملون، فاتّقواالدّنيا، واتّقواالنّساء٠فإنّ اوّل فتنةبنى إسراءيل كانت فى النّساء (رواه مسلم)٠
Dari Abu Sa’id Al-Khudriy ra. dari Nabi saw., beliau bersabda : “Sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola yang ada di dalamnya, kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israil adalah wanita.”
(HR. Muslim)
———————————————————————————————————–
عن ابن مسعودرضى اللّه عنه عنه أنّ النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يكول :اللّهمّ إنّى أسألك الهدى والتّقى والفاف والغنى (رواه مسلم)٠
Dari Ibnu Mas’ud ra., ia berkata : Nabi saw. sering berdoa : “ALLAAHUMMA INNI AS ALUKAL HUDA WATTUQAA WAL ‘AFAAFA WAL GHINAA (Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu semoga Engkau berkenan memberikan petunjuk, ketakwaan, kehati-hatian dan perasaan cukup).”
(HR. Muslim)
———————————————————————————————————–
عن أبى طريف عدىّ بن حاتم الطّاءىّرضى اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : من حلف على يمين ثمّ رأىأتقى للّه منهافليأت التّقوى (رواه مسلم)٠
Dari Abu Tharif ‘Adiy bin Hatim Ath-Tha’i ra., berkata : Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : “Siapa saja yang bersumpah, kemudian dia beranggapan dengan sumpahnya itu dia telah bertakwa kepada Allah maka hendaklah dia melaksanakan sesuatu yang menunjang takwaannya itu.”
(HR. Muslim)
———————————————————————————————————–
عن أبى أمامةصدىّ بن عجلان الباهلىّ رضى اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب فى حجّةالوداع فقال : اتّقوااللّه وصلّواحمسكم، وصومواشهركم، وأدّوازكاةأموالكم، وأطيعواأمراءكم تذخلواجنّةربّك (رواه الترمى)٠
Dari Abu Umamah Shuday bin ‘Ajlan Al-Bahiliy ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. berkhutbah pada haji Wada’ : “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, salatlah kalian lima kali sehari semalam, berpuasalah pada bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat harta bendamu serta patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga.
———————————————————————————————————–
Demikian kumpulan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang yakin dan tawakal. Semoga dengan membaca artikel ini Anda menjadi lebih yakin/beriman kepada Alloh SWT, dan menjadikan Anda sebagai hamba Alloh SWT yang bertaqwa. Amin.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.