Tahapan atau Tingkatan Penciptaan Manusia

Tahapan atau Tingkatan Penciptaan Manusia

1. Nutfah

Yaitu tingkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Nutfah bermula setelah terjadinya percampuran air mani. Menurut Ibn Jurair al-Tabari, asal perkataan nutfah ialah “nutf” artinya air yang sedikit yang terdapat didalam sesuatu tabung dan sebagainya. Dan dari nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeda serta menjadikan lelaki dan perempuan. Dari nutfah lelaki akan terbentu saraf dan tulang, dan dari nutfah perempuan akan terkbentuk darah dan daging.

2.  Alaqah

Tingkat atau tahapan pembentukan alaqah ialah pada ujung minggu pertama/hari ketujuh. Pada hari yang ketujuh telur yang sudah disenyawakan itu akan terbenam di dinding rahim. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berasaskan pandangan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Tingkat alaqah adalah pada minggu pertama hingga minggu ketiga didalam rahim.

Tahapan atau Tingakatan Penciptaan Manusia
manusia

3.    Mudghah

Pembentukan mudghah dikatakan terjadi pada minggu keempat. Ditingkat ini sudah terjadi pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Vilus yang tertanam didalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi mulai berdengup. Untuk perkembangan selanjutnya, darah mulai mengalir dengan lebih banyak untuk membentuk oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang tujuh minggu sistem pernafasan bayi mulai berfungsi sendiri.

Loading...

Baca Juga : Hubungan Manusia, Malaikat dan Asu

4.    Izam Dan Lahm

Pada tingkat ini yaitu minggu kelima, keenam dan ketujuh ialah tingkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Kemudian pada minggu ketujub terbentuk pula satu system yang kompleks. Pada tahap ini perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mulai terbentuk. Serentak dengan itu system pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga ke paru-paru mulai kelihatan. Begitu juga dengan organ pembiakan, kelenjar, hati, buah pinggang, pundi air kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mulai tumbuh. Begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna. Pada minggu kedelapan semuanya telah sempurna dan lengkap.

5.    Nasy’ah Khalqan Akhar

Pada tingkat ini yaitu menjelang minggu kedelapan, beberapa perubahan telah terjadi. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna, kukunyapun sudah mulai tumbuh. Walaupun perubahannya hanya pada ukuran bayi saja.

6.    Nafkhur-ruh

Yaitu tingkat penipuan roh. Para ulama Islam mengatakan roh ditiupkan  kedalam jasad yang sedang berkembang. Mereka sepakat mengatakan peniupan roh terjadi selepas empat puluh hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ s3ks. Nilai kehidupan pun telah terjadi sejak di alam rahim. Ketika di alam rahim perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fisikal semata-mata tetapi telah mempunyai hubungan dengan Allah melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat AL-A’raf ayat 172, yang artinya:

dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)””.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.